Regulamin

Regulamin

Zasady ogólne

Właścicielam i Administratorem systemu VirgoCMS jest MINISOFT Interactive identyfikująca się numerem NIP 8151690107 oraz numerem REGON 180902125.

Użytkownikiem jest każda osoba prawna lub osoba fizyczna, korzystająca z systemu VirgoCMS i posiadająca conajmniej jedną stronę internetową w ninejszym systemie.

Prawa i obowiązki Klienta

Klient ma obowiązek poinformować Administratora o błędach w oprogoramowaniu, najszybciej jak to możliwe, jeżeli takowe się pojawią.

Zabronine jest wykorzystywanie błędów oprogramowania dla własnych korzyści a tym bardziej na szkodę innych jego Użytkowników.

Treści stron

Treści zamieszczane na stronach internetowych w systemie VirgoCMS stanowią własność Użytkownika, chyba że zostały stworzone na jego zlecenie przez zespół Administratora.

Domena internetowa pod którą widnieje strona Użytkownika stanowi własność Administratora, chyba że zaznaczono inaczej.
Administrator odpowiada za jej prawidłową konfigurację w każdym przypadku, ale tylko wtedy gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę i udostępni dane do konfiguracji.

Dostęp do strony Klienta

 

Ograniczenie odpowiedzialności

Administrator systemu dokłada wszelkich starań, aby system działał bez przerw, ale nie może zagwarantować jego stuprocentowej dostępności. Wszelkie usterki techniczne i błędy będą usuwane jak najszybciej dla dobra Klientów, jednak Administrator nie może ponosić odpowiedzialności za te przerwy oraz szkody z nich wynikłe.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Klientów na ich stronach internetowych utrzymywanych w systemie VirgoCMS.

Opłaty i płatności

Za utrzymanie strony internetowej pobierana jest opłata miesięczna, kwartalna, półroczna lub roczna według ustawień zdefiniowanych przez Klienta. Opłata za pierwszy rok pobierana jest z góry i zawiera lub też nie koszt utrzymania domeny pod którą widoczna będzie strona klienta, a jest to zależne od wybranego pakietu bądź też indywidualnych ustaleń.

Pobierana jest jednorazowa opłata za uruchomienie strony jeżeli konieczny jest nakład pracy ze strony naszego działu wdrożeniowego. Opłata ta jest zależna od pakietów oraz indywidualnych potrzeb Klienta. Klient dokonuje tej opłaty razem z abonamentem za pierwszy rok.

Prowizje Partnerów

Należne prowizje wyliczane są za skuteczne polecenie Klienta w momencie dokonania przez niego opłaty za usługę. Partnerem jest każdy Klient posiadający stronę www w systemie VirgoCMS z opłaconym w terminie abonamencie.

Szczegóły naliczania prowizji dostępne są po zalogowaniu w panelu administracyjnym.

Gwarancje i reklamacje

Administrator udziela wiecznej gwarancji na każdą z usług, co skutkuje poprawkami na stronie w każdej ilości będących w zakresie danego pakietu i nie wykraczających poza projekt graficzny oraz możliwości funkcjonalne systemu CMS.

Klient ma prawo zgłosić reklamację pisemnie na adres email podany na stronie, a administrator w ciągu 7 dni zobowiązany jest udzielić odpowiedzi.

Postanowienie końcowe

Niniejszy regulamin obowiązuje każdego Klienta, który w dniu jego dostępności dokonał płatności za wybraną usługę.

Każde wprowadzone zmiany wchodzą w życie w momencie przedłużenia usługi przez Klienta licząc od dnia dokonania opłaty za kolejny okres abonamentowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin w aktualnym brzmieniu został opublikowany dnia 31 stycznia2015.